Runinskrifter.net

Vg 151

Även känd som L 1392.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D3E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 5′ 14.6″12° 53′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64440931328246
SWEREF99TM
xy
6440378375774
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3757746440378
GeoHash
u634mqkrt1
GeoDNA
eaagcggcgatgcactgaacca

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eggvena kyrka
Socken:
Eggvena socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: