Runinskrifter.net

U 1142

Även känd som B 564, L 258.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C5, C8D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 5′ 53.7″17° 37′ 6.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66657711600873
SWEREF99TM
xy
6665238645590
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6455906665238
GeoHash
u6stbut3dt
GeoDNA
eaagctagcgaaacttatgtac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åbyggeby
Socken:
Vendels socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U 1142"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: