Runinskrifter.net

U 943

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 26.9″17° 37′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66389751602400
SWEREF99TM
xy
6638470647443
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6474436638470
GeoHash
u6ss90xxh7
GeoDNA
eaagctagcggatggtctcacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.0″17° 37′ 53.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390381602336
SWEREF99TM
xy
6638532647378
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473786638532
GeoHash
u6ss90yf6r
GeoDNA
eaagctagcggatggtcatcgt

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ärkebiskopsgården, Uppsala
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Från början rest på en kristen begravningsplats.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ärkebiskopsgården. U 943."@sv – Anderson, Iwar"@sv; Anderson, Iwar"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: