Runinskrifter.net

U 866

Även känd som L 74.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B2?C5D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 51.1″17° 20′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66300351586700
SWEREF99TM
xy
6629342631857
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6318576629342
GeoHash
u6sk4fc08n
GeoDNA
eaagctagatgtgtcgacggga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björnome
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U866 Björnome"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-12"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: