Runinskrifter.net

U 945

Även känd som Bautil 410, Liljegren 204.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 59.1″17° 44′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66364351608750
SWEREF99TM
xy
6636008653822
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6538226636008
GeoHash
u6ss7u30un
GeoDNA
eaagctagcggtcctggcggta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Danmarks kyrka
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U945 Danmarks kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: