Runinskrifter.net

U Fv1976;108

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Diorit
Nyckelord:
sten: diorit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 29.2″17° 45′ 43.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66206911610209
SWEREF99TM
xy
6620287655472
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6554726620287
GeoHash
u6ses4qpcn
GeoDNA
eaagctagtacaggattaaaaa

Lokalisering:

Placering:
Står mellan U 466 och U 467.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: