Runinskrifter.net

U 1098

Även känd som B 453, L 147.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3?B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 40.6″17° 31′ 35.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66466651596250
SWEREF99TM
xy
6646082641202
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6412026646082
GeoHash
u6skyvd3e7
GeoDNA
eaagctagattcactacggtac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 38.8″17° 31′ 42.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66466121596370
SWEREF99TM
xy
6646031641322
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6413226646031
GeoHash
u6skyv7ysw
GeoDNA
eaagctagattcactatcccta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sundbro
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: