Runinskrifter.net

U 334

Även känd som B 3, L 501.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2?C10D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 16.9″18° 6′ 36.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66116591630133
SWEREF99TM
xy
6611500675499
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3369246610938
GeoHash
u6sgh4eqsd
GeoDNA
eaagctagtccgggagctacta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Orkesta kyrka
Socken:
Orkesta socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Yttergärde – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Orkesta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U344 Orkesta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: