Runinskrifter.net

U 451 †

Även känd som Bautil 172, Liljegren 555.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 30.9″17° 49′ 22.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66152751613800
SWEREF99TM
xy
6614916659127
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6591276614916
GeoHash
u6sem96r3c
GeoDNA
eaagctagtacgctgataacag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hova
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Eventuellt utgjorde U 451 och U 452 delar av samma sten.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: