Runinskrifter.net

Sm 166

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C11D4E5, E7, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 38′ 13.6″16° 13′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62789501525759
SWEREF99TM
xy
6277663575138
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5751386277663
GeoHash
u65d1nqxn7
GeoDNA
eaagcgtttaggtaattacact

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset och stigluckan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hossmo kyrka
Socken:
Hossmo socken
Härad:
Södra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: