Runinskrifter.net

Sm 89

Även känd som B 1019, L 1228.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A6B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 13.4″15° 18′ 53.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63643501470520
SWEREF99TM
xy
6362373518916
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5189166362373
GeoHash
u64ys6pbuz
GeoDNA
eaagcgtgcctaggctttttta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Repperda Skattgård
Socken:
Alseda socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: