Runinskrifter.net

U Fv1959;256

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 3.7″17° 57′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016801621815
SWEREF99TM
xy
6601423667305
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6673056601423
GeoHash
u6sf8du59p
GeoDNA
eaagctagtcgagtataagaaa

Lokalisering:

Placering:
I kyrkans östra mur.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fresta kyrka
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Endast lite ornamentik bevarad.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fresta kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: