Runinskrifter.net

Sm 157

Även känd som L 1290b.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B2C1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 48′ 7.0″16° 21′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62973591533391
SWEREF99TM
xy
6296154582550
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5825506296154
GeoHash
u65ehh7p21
GeoDNA
eaagcgtttacggaggtcaaag

Lokalisering:

Placering:
I korets östra mur.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ryssby gamla kyrka
Socken:
Ryssby socken
Härad:
Norra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnen sommaren 2003.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: