Runinskrifter.net

U 356

Även känd som B 28, L 525.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 24.4″18° 2′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66173401626480
SWEREF99TM
xy
6617134671778
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3337276616885
GeoHash
u6sg6snvcq
GeoDNA
eaagctagtcatacgttgctaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ängby
Socken:
Lunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ortnamnsforskare studerar runsten, Uppsala 1952 – Uppsala-Bild; 1952-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ortnamnsforskare studerar runsten, Uppsala 1952 – Uppsala-Bild; 1952-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ortnamnsforskare studerar runsten, Uppsala 1952 – Uppsala-Bild; 1952-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: