Runinskrifter.net

U 635

Även känd som B 317, L 33.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå gnejs
Nyckelord:
sten: blågrå gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 16.1″17° 29′ 17.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66050101595166
SWEREF99TM
xy
6604428640624
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6406246604428
GeoHash
u6s6vcw3zw
GeoDNA
eaagctaggctacttccggtcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Låddersta
Socken:
Kalmar socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: