Runinskrifter.net

U 1077

Även känd som B 452, L 134.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 45.4″17° 31′ 42.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66486731596312
SWEREF99TM
xy
6648090641239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6412396648090
GeoHash
u6smnbgf6z
GeoDNA
eaagctagatctgttgcctcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bälinge kyrka
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnet 1977, togs loss ur bogårdsmuren 1980.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten på Bälinge kyrkas kyrkogård, Bälinge socken, Uppland augusti 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-08-08
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: