Runinskrifter.net

U 130

Även känd som B 221, B 1115, L 662.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C9D2E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 17.7″18° 1′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65892401625924
SWEREF99TM
xy
6589037671563
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3309806588922
GeoHash
u6scfn7d8t
GeoDNA
eaagctagttacaaagtctaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nora
Socken:
Danderyds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nora – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Nora gård – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Danderyd 15:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2011-04-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: