Runinskrifter.net

U 678

Även känd som B 314, L 1550.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå glimmerrik gnejs
Nyckelord:
sten: blågrå glimmerrik gnejs, glimmer, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 16.4″17° 37′ 28.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66219281602417
SWEREF99TM
xy
6621429647667
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476676621429
GeoHash
u6se9hcu0v
GeoDNA
eaagctagtaaataggacctgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skoklosters kyrka
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Kors och ryttarbild på framsidan, endast ryttarbild på baksidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skoklosterstenen, Skokloster socken, Uppland 1979 – Ehn, Ola; 1979-09-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U678 Skokloster kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1997-05-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: