Runinskrifter.net

U 1135

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3, F4?

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 10′ 3.5″17° 45′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66737311608712
SWEREF99TM
xy
6673291653329
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6533296673291
GeoHash
u6swk1nvyy
GeoDNA
eaagctagcatgaggctgctcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ackarby
Socken:
Dannemora socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: