Runinskrifter.net

U 1089

Även känd som B 478, L 136.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 51.6″17° 35′ 11.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66470931599603
SWEREF99TM
xy
6646551644548
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6445486646551
GeoHash
u6ssbnn5ke
GeoDNA
eaagctagcggaaaattggacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Marsta
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Prydd med repstav nedtill.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 1089"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: