Runinskrifter.net

U Fv1968;276

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten
Fyndnummer:
1-20

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D2E6, E7, E8, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 30.6″17° 36′ 31.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66223441601519
SWEREF99TM
xy
6621834646765
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6467656621834
GeoHash
u6se8tw74n
GeoDNA
eaagctagtaaagcgccggcat

Lokalisering:

Placering:
SHM (28883)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
"Flasta mur", kyrkoruin
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1-20.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: