Runinskrifter.net

U 296

Även känd som B 44, L 481.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd jotnisk sandsten
Nyckelord:
sten: röd jotnisk sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 52.1″17° 56′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087301621099
SWEREF99TM
xy
6608462666503
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665036608462
GeoHash
u6sfbqmv24
GeoDNA
eaagctagtcgaaactgcctag

Lokalisering:

Placering:
Uttagen ur västra gaveln 1995, nu i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U296 Skånela kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1993-06-29"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: