Runinskrifter.net

U 470

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 40.6″17° 47′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66229601612209
SWEREF99TM
xy
6622579657444
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6574446622579
GeoHash
u6setn0g2m
GeoDNA
eaagctagtacataagggtcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Knivsta kyrka
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U470 Knivsta kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1999-09-24"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: