Runinskrifter.net

Vs 27

Även känd som B 1086, L 1010, L 1011, L 1012.

Förhållanden:

Har fragment Vs 28.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med gulaktigt ytskikt
Nyckelord:
sten: granit, granit med gulaktigt ytskikt

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 7.2″16° 32′ 0.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66371771540828
SWEREF99TM
xy
6635923585916
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5859166635923
GeoHash
u6eu2pxrhm
GeoDNA
eaagcgctctggaaacctaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Grällsta
Socken:
Kila socken
Härad:
Övertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Övriga anmärkningar:

Fragmentet, tidigare Vs 28, saknas.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vs27 Grällsta"@sv – Okänd, Okänd"@sv; Okänd, Okänd"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: