Runinskrifter.net

U 919

Även känd som B 439, L 170.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 19.6″17° 24′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66495521589166
SWEREF99TM
xy
6648882634085
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6340856648882
GeoHash
u6sm5fx1c9
GeoDNA
eaagctagatatttctctggaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Blacksta
Socken:
Jumkils socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Blacksta 3:8, Blacksta, Jumkil socken, Uppland 1983 – Lange, Ulrich; 1983-08-23
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U919 Blacksta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: