Runinskrifter.net

U 613

Även känd som L 326, B 272.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C2, C6D1E5F3G2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 27.2″17° 46′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076421610872
SWEREF99TM
xy
6607250656293
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6562936607250
GeoHash
u6sdum1sgz
GeoDNA
eaagctagtataaatagtcggc

Lokalisering:

Placering:
SHM
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Torsätra
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U613 Torsätra"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: