Runinskrifter.net

M 1

Även känd som B 1102, L 1072.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1, D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 17′ 31.0″17° 21′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69098081580740
SWEREF99TM
xy
6908938622455
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6224556908938
GeoHash
u7h675cugk
GeoDNA
eaagccgggcgtcgaaacctgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nolby
Socken:
Njurunda socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Runföljden buri placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 298.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen vid Nolby. – Assarsson, Curt; 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1974-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Njurunda 116:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: