Runinskrifter.net

U 975

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå finkornig granit
Nyckelord:
sten: blågrå finkornig granit, granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1E3F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 35.5″17° 43′ 26.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66430981607407
SWEREF99TM
xy
6642652652398
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6523986642652
GeoHash
u6sser4pnt
GeoDNA
eaagctagcggctacatgaact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Lunda
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Mycket grunt huggen, snarast skrapad.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Annat material från inventeringsbok (3)"@sv – 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.