Runinskrifter.net

U 953 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 6.3″17° 44′ 32.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66385101608565
SWEREF99TM
xy
6638080653612
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6536126638080
GeoHash
u6ss7xxt8t
GeoDNA
eaagctagcggtccacctcgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sällinge
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: