Runinskrifter.net

U 46

Även känd som B 1113, L 361.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 16.1″17° 50′ 22.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65795791615821
SWEREF99TM
xy
6579256661581
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6615816579256
GeoHash
u6s9mzn69t
GeoDNA
eaagctagtgcgcccctggcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lovö kyrka
Socken:
Lovö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lovö kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lovö kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U46 Lovö kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-09-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: