Runinskrifter.net

U 297

Även känd som B 48, B 1133, L 482.

Förhållanden:

Utgör ett monument tillsammans med U Fv1953;270 och U Fv1979;245.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C10D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 52.9″17° 56′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087531621110
SWEREF99TM
xy
6608485666514
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665146608485
GeoHash
u6sfbqmyt0
GeoDNA
eaagctagtcgaaactgcccta

Lokalisering:

Placering:
Nu 18m norr om kyrkans ingång.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Parsten med U Fv1979;245.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U297 Skånela kyrka"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: