Runinskrifter.net

Sm 113

Även känd som L 1223.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå gnejsig granit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grå gnejsig granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 48.8″15° 4′ 5.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63711451455770
SWEREF99TM
xy
6368990504093
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5040936368990
GeoHash
u64wyuum7j
GeoDNA
eaagcgtgcatcacttaaatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tångerda
Socken:
Vetlanda landsförsamling
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: