Runinskrifter.net

U 311

Även känd som L 435, B 559.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9, C10D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 15.1″17° 57′ 47.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076101621962
SWEREF99TM
xy
6607353667380
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6673806607353
GeoHash
u6sfbu83kg
GeoDNA
eaagctagtcgaactgaggtcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Harg
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Den sista runan är gemensam för båda inskrifterna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Harg – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånela – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: