Runinskrifter.net

U 461

Även känd som B 323, L 14.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C8D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 43.7″17° 41′ 40.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66191721606440
SWEREF99TM
xy
6618722651722
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6517226618722
GeoHash
u6sed8hy2b
GeoDNA
eaagctagtaacgtgtggccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Torslunda
Socken:
Haga socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Torslunda. U 461"@sv – Ihre, A E"@sv; Ihre, A E"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: