Runinskrifter.net

U 148

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E1, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 19.4″18° 0′ 12.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65948251624666
SWEREF99TM
xy
6594605670238
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3301626594587
GeoHash
u6sf1xtb8t
GeoDNA
eaagctagtcggtcacatttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hagby, Sparingsberg
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Jarlabanke-släkten, fragmentet med runorna "m-" har gått förlorat.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hagby – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagby – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagby – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fjäturen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagby – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten U 148"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: