Runinskrifter.net

U 292

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 16.0″17° 54′ 48.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66019791619327
SWEREF99TM
xy
6601692664814
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6648146601692
GeoHash
u6sdxekpt9
GeoDNA
eaagctagtatcttacgaaaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Vilunda
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Enligt Fältex. A finns en inskrift på högra smalsidan, se även Dybeck Sveriges runurkunder II, 1865, s. 9.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: