Runinskrifter.net

U 480

Även känd som B 1131, L 568.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gröngrå granit
Nyckelord:
sten: granit, gröngrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E3, E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 26.7″17° 44′ 52.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66261571609238
SWEREF99TM
xy
6625739654435
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6544356625739
GeoHash
u6segg7x1f
GeoDNA
eaagctagtaacctcatccaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tagsta
Socken:
Alsike socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.