Runinskrifter.net

U 100

Även känd som B 140, L 393.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C9D1, D4E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 40.4″17° 57′ 36.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65953941622180
SWEREF99TM
xy
6595143667746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6677466595143
GeoHash
u6sf28w4et
GeoDNA
eaagctagtcggatgtcggagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skälby
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Skålhamra-släkten

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sollentuna 67:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2011-04-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: