Runinskrifter.net

U 1175

Även känd som B 648, L 777.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1D6E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 44.6″16° 58′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66461171565576
SWEREF99TM
xy
6645161610545
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6105456645161
GeoHash
u6shfmdzux
GeoDNA
eaagctagaggcaatacgccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Ramsjö
Socken:
Vittinge socken
Härad:
Torstuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, runliknande tecken. Ornamentiken är en efterapning av U 1163.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenarna U1174 och U1175 i Stora Ramsjö, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; Okänd, Bureus, Johannes"@sv; 2007-09-14
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: