Runinskrifter.net

U 19

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C8, C9D1, D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 17′ 16.7″17° 42′ 54.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65756771608845
SWEREF99TM
xy
6575271654654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6546546575271
GeoHash
u6s97159w9
GeoDNA
eaagctagtgatcggatttgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älby
Socken:
Ekerö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ekerö 101:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2011-04-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: