Runinskrifter.net

U 34

Även känd som B 299, L 347.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C3D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 55.6″17° 43′ 3.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65824521608800
SWEREF99TM
xy
6582043654527
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6545276582043
GeoHash
u6s9ehjeev
GeoDNA
eaagctagtgactagtgttaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sundby
Socken:
Sånga socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: