Runinskrifter.net

U 245 †

Även känd som B 69, L 465.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C10D1E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 16.3″17° 59′ 40.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66058501623800
SWEREF99TM
xy
6605616669239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6692396605616
GeoHash
u6sfc3x660
GeoDNA
eaagctagtcgacgtcctgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mällösa
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: