Runinskrifter.net

U 783

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 17.5″17° 0′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66081691567555
SWEREF99TM
xy
6607251612985
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6129856607251
GeoHash
u6s4fzey26
GeoDNA
eaagctaggagcaccactccgg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svinnegarns kyrkogård
Socken:
Svinnegarns socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Endast ornament.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.