Runinskrifter.net

U 947

Även känd som B 411, L 207.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 28.3″17° 43′ 54.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66354631608071
SWEREF99TM
xy
6635028653155
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6531556635028
GeoHash
u6ss76xznt
GeoDNA
eaagctagcggtcgctctccct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga, Fålebro
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fålebro. U 947, U 948."@sv – Anderson, Iwar, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; Anderson, Iwar, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: