Runinskrifter.net

U Fv1983;228

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D2E4, E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 47.5″17° 38′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66155001603840
SWEREF99TM
xy
6615020649168
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6491686615020
GeoHash
u6se3d3f5v
GeoDNA
eaagctagtaagctaggctcgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 48.6″17° 38′ 50.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66155351603875
SWEREF99TM
xy
6615056649203
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6492036615056
GeoHash
u6se3d67fy
GeoDNA
eaagctagtaagctagtagcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Funnen ca 50m sydväst om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Bärmö
Socken:
Sankt Pers socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: