Runinskrifter.net

U 920

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B3C9D1E7, E8F3
Kors 2: A4B3C4D1E3, E9F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 56.8″17° 24′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66488561589586
SWEREF99TM
xy
6648191634513
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6345136648191
GeoHash
u6smh1kkcs
GeoDNA
eaagctagatcggggcgaatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Broholm
Socken:
Jumkils socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten"@sv – Bitte Franzén"@sv; Bitte Franzén"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: