Runinskrifter.net

U 671

Även känd som L 57, B 348.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörk gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, mörk gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 50.6″17° 30′ 11.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66135251595802
SWEREF99TM
xy
6612948641157
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6411576612948
GeoHash
u6s7nr3qpk
GeoDNA
eaagctaggcctgacagcactt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rölunda
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Runföljden [olb](u)si kan enligt Williams (1990:90) formellt tolkas som Ôl-Bosi.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: