Runinskrifter.net

U 739

Även känd som B 589, L 683.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C3, C7D2E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 54.1″17° 13′ 3.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66095431579763
SWEREF99TM
xy
6608773625172
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6251726608773
GeoHash
u6s5pc93wk
GeoDNA
eaagctaggacttttaatgtcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gådi
Socken:
Boglösa socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: