Runinskrifter.net

U 443

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 55.1″17° 50′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66179241615179
SWEREF99TM
xy
6617581660474
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6604746617581
GeoHash
u6seqjtpsb
GeoDNA
eaagctagtactaagcataaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: