Runinskrifter.net

U 1031

Även känd som B 522, L 231.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med rödaktiga inslag
Nyckelord:
sten: granit, granit med rödaktiga inslag

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C9, C10D3E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 52.0″17° 41′ 15.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66565431604988
SWEREF99TM
xy
6656063649816
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6498166656063
GeoHash
u6st6mr9rm
GeoDNA
eaagctagcgataatctctgct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hånsta
Socken:
Lena socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1031 Hånsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: